PN-EN 25667-1:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek

Zakres

Podano ogólne zasady programowania pobierania próbek wody, ścieków, osadów dennych i osadów ściekowych do celów kontroli jakości, charakterystyki jakości oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczeń. Norma przeznaczona jest do stosowania łącznie z częściami 2 i 3

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 25667-1:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek
Data publikacji 19-05-2003
Data wycofania 16-02-2007
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 25667-1:1993 [IDT], ISO 5667-1:1980 [IDT]
Zastępuje PN-C-04632-02:1987 - wersja polska
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja angielska