PN-EN 2310:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metody badań służące do klasyfikacji materiałów niemetalowych pod względem palności

Zakres

W niniejszej normie określono metody badań służące do klasyfikacji materiałów niemetalowych pod względem palności. Dotyczy to wyłączni etych materiałów, w odniesieniu do których w określonych normach wymagane jest badanie tego rodzaju. Niedopuszczalne jest zastąpienie tego badania badaniami ustawowymi wymaganymi dla ostatecznego zastosowania danego materiału

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2310:2012 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Metody badań służące do klasyfikacji materiałów niemetalowych pod względem palności
Data publikacji 20-12-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 2310:1991 [IDT]
ICS 13.220.40, 49.025.99