PN-EN 2243-6:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Kleje konstrukcyjne -- Metoda badania -- Część 6: Wyznaczanie naprężeń ścinających i odkształceń przy ścinaniu

Zakres

Określono wymagania ogólne dotyczące wyznaczania naprężeń ścinających i odkształceń przy ścinaniu występujących w klejach konstrukcyjnych za pomocą badania rozciągania połączeń zakładkowych metalu z metalem, w temperaturze otoczenia i innych temperaturach

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2243-6:2006 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Kleje konstrukcyjne -- Metoda badania -- Część 6: Wyznaczanie naprężeń ścinających i odkształceń przy ścinaniu
Data publikacji 15-01-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 2243-6:2005 [IDT]
ICS 49.025.50