PN-EN 2068:1999 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy oczkowe z łożyskiem ślizgowym przegubowym z warstwą samosmarującą -- Wymagania techniczne

Zakres

Określono wymagane własności, metody kontroli i badań, poziom jakości oraz warunki kwalifikacji i odbioru końcówek oczkowych popychaczy z łożyskiem ślizgowym przegubowym z warstwą samosmarującą

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2068:1999 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy oczkowe z łożyskiem ślizgowym przegubowym z warstwą samosmarującą -- Wymagania techniczne
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 2068:1996/AC:1996 [IDT], EN 2068:1996 [IDT]
Zastępuje PN-L-01500:1997 - wersja polska
ICS 49.035