PN-EN 20187:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 187:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Papier, tektura i masy włókniste -- Znormalizowane warunki klimatyzowania i badania oraz sposób sprawdzania warunków i klimatyzowania próbek

Zakres

Określono znormalizowane warunki atmosferyczne klimatyzowania i badania masy włóknistej, papieru i tektury oraz metody pomiaru temperatury i wilgotności względnej. Do klimatyzowania arkusików laboratoryjnych znormalizowane warunki są zgodne z określonymi w niniejszej normie, lecz osiąga się je w inny sposób. Załącznik A dotyczy pomiaru temperatury i wilgotności względnej. W załączniku B (informacyjnym) opisano wzajemną zależność temperatury i wilgotności względnej

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 20187:2000 - wersja polska
Tytuł Papier, tektura i masy włókniste -- Znormalizowane warunki klimatyzowania i badania oraz sposób sprawdzania warunków i klimatyzowania próbek
Data publikacji 24-02-2000
Data wycofania 08-05-2023
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 20187:1993 [IDT], ISO 187:1990 [IDT]
Zastępuje PN-P-50067:1992 - wersja polska
ICS 85.040, 85.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 187:2023-05 - wersja angielska