PN-EN 1995-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 2: Mosty

Zakres

Podano ogólne reguły projektowania części konstrukcyjnych mostów, tzn. elementów konstrukcyjnych mających znaczenie dla niezawodności całego mostu lub większej jego części, wykonanego z drewna lub innych materiałów na bazie drewna, jako samego lub zespolonego z betonem, stalą lub innymi materiałami

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1995-2:2007 - wersja polska
Tytuł Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 2: Mosty
Data publikacji 28-03-2007
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 251, Obiektów Mostowych
Wprowadza EN 1995-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-S-10082:1992 - wersja polska, PN-EN 1995-2:2005 - wersja angielska
ICS 93.040, 91.010.30, 91.080.20
Elementy dodatkowe PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010P