PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Zakres

Część 1-1 zawiera szczegółowe reguły określania wytrzymałości konstrukcji stalowych. W tekście zostały podane niezbędne wyjaśnienia dotyczące zastosowania reguł oraz granic ich stosowalności. Norma nie obejmuje konstrukcji w sytuacji pożaru, szczególnych zagadnień dotyczących specjalnych rodzajów budynków oraz obiektów inżynierskich (np. mostów, masztów, silosów, palowań i konstrukcji platform wiertniczych)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja polska
Tytuł Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
Data publikacji 23-12-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1993-1-1:2005/A1:2014 [IDT]
ICS 91.010.30, 91.080.13