PN-EN 1991-1-7:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1991-1-7:2008 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

Zakres

(1) W EN 1991-1-7 określono strategie i reguły dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa budynków i innych
budowli na wypadek możliwych i niemożliwych do określenia oddziaływań wyjątkowych.
(2) W EN 1991-1-7 zdefiniowano:
– strategie oparte na określonych oddziaływaniach wyjątkowych,
– strategie oparte na ograniczaniu zasięgu zniszczenia miejscowego.
(3) Niniejsza część EN 1991 dotyczy następujących zagadnień:
– definicje i symbole (Rozdział 1);
– klasyfikacja oddziaływań (Rozdział 2);
– sytuacje obliczeniowe (Rozdział 3);
– uderzenie (Rozdział 4);
– eksplozje (Rozdział 5);
– projektowanie ze względu na konsekwencje zniszczenia miejscowego w budynkach od nieokreślonej przyczyny
(Załącznik A informacyjny);
– informacja o ocenie ryzyka (Załącznik B informacyjny);
– projektowanie dynamiczne na uderzenie (Załącznik C informacyjny);
– eksplozje wewnętrzne (Załącznik D informacyjny).
(4) Reguły dotyczące eksplozji pyłów w silosach podano w EN 1991-4.
(5) Reguły dotyczące uderzenia pojazdów poruszających się po przęśle mostu podano w EN 1991-2.
(6) W szczególności EN 1991-1-7 nie dotyczy oddziaływań wyjątkowych, spowodowanych eksplozjami zewnętrznymi,
działaniami wojennymi i akcjami terrorystycznymi, lub resztkowej stateczności budynków oraz
innych budowli uszkodzonych oddziaływaniami sejsmicznymi lub pożarem itd.
UWAGA Patrz także 3.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1991-1-7:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe
Data publikacji 15-09-2006
Data wycofania 30-10-2008
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1991-1-7:2006 [IDT]
ICS 91.010.30
Zastąpiona przez PN-EN 1991-1-7:2008 - wersja polska