PN-EN 1946-5:2002 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła -- Część 5: Pomiary metodami aparatu rurowego

Zakres

Podano szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła w stanie ustalonym na izolacji rurowej. Podano informację o obowiązkowych wymaganiach dotyczących właściwości użytkowych aparatu, opis aparatu i obliczenia do projektowania oraz analizę błędów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1946-5:2002 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła -- Część 5: Pomiary metodami aparatu rurowego
Data publikacji 10-01-2002
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 1946-5:2000 [IDT]
ICS 03.120.20, 91.120.10