PN-EN 1946-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła -- Kryteria wspólne

Zakres

Podano szczegółowe kryteria techniczne do stosowania w zakresie kryteriów ogólnych podanych w PN-EN 45001 i PN-EN 45002 stosowanych do oceny laboratoriów. Podano wymagania dotyczące wspólnej oceny różnych metod badawczych. Podano definicje 9 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1946-1:2000 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła -- Kryteria wspólne
Data publikacji 29-12-2000
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 1946-1:1999 [IDT]
ICS 03.120.20, 91.120.10