PN-EN 1943:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1943:2004 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu

Zakres

Opisano szereg metod badań (od A do G) umożliwiających oznaczanie adhezji taśmy pod stałym obciążeniem przyłożonym równolegle do powierzchni taśmy i podłoża. W przypadku każdej z metod określono stosowane materiały, wymaganą aparaturę, przygotowanie próbek oraz sposób wykonania badań i przedstawiania wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1943:2003 - wersja angielska
Tytuł Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 19-08-2004
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1943:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1943:1999 - wersja polska
ICS 83.180
Zastąpiona przez PN-EN 1943:2004 - wersja polska