PN-EN 1940:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14410:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie

Zakres

Podano metodę pomiaru wytrzymałości na zerwanie taśmy samoprzylepnej poddanej działaniu siły rozciągającej, wystarczającej do zerwania taśmy. Wytrzymałość na zerwanie jest wartością określającą jednorodność i jakość taśmy oraz jej odporność na naprężenia w czasie nakładanie i stosowania. Metodę można stosować do badania taśm szerokości nie większej 25 mm. Wytrzymałość taśm o tej szerokości i taśm węższych odpowiada wytrzymałości taśm znajdujących się w handlu, mających brzegi cięte fabrycznie. W przypadku taśm szerszych niż 25 mm, zgodnie z metodą przycina się taśmę do szerokości 25 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1940:1998 - wersja polska
Tytuł Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie
Data publikacji 28-12-1998
Data wycofania 15-12-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1940:1996 [IDT]
Zastępuje PN-C-89259:1997 - wersja polska
ICS 83.180
Zastąpiona przez PN-EN 14410:2003 - wersja angielska