PN-EN 1922:2001 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Technika informatyczna -- Repertuar znaków i kodowanie w zastosowaniu do współpracy z usługami teleksowymi

Zakres

Wyspecyfikowano repertuar oraz funkcje sterujące do wymiany informacji za pośrednictwem usług teleksowych. Opisano proces wymiany informacji za pośrednictwem teleksowego sprzętu sieciowego. Określono dwie alternatywne opcje repertuarów znaków graficznych: opcję A, dla łacińskich znaków graficznych i opcję B, dla łacińskich oraz greckich znaków graficznych. Opisano metody kodowania dla repertuaru łacińskich znaków graficznych, dla łacińskich i greckich znaków graficznych oraz dla funkcji sterujących. Zdefiniowano następujące terminy: kodowany znakowy element danych, urządzenie, użytkownik

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1922:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Repertuar znaków i kodowanie w zastosowaniu do współpracy z usługami teleksowymi
Data publikacji 19-02-2001
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza EN 1922:1997 [IDT]
ICS 35.040.99