PN-EN 17877:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Mieszadła i mieszalniki dynamiczne -- Definicje i charakterystyki hydrauliczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono terminy i definicje związane z dziedziną dynamicznego mieszania i miksowania. W niniejszym dokumencie przedstawiono charakterystyki hydrauliczne mieszadeł i mieszalników. Ma on na celu przyczynienie się do wzajemnego zrozumienia różnych stron zainteresowanych przedsięwzięciem związanym z mieszaniem lub miksowaniem: producentów, użytkowników, kierowników integrujących, agencji kontrolnych itp.
Niniejszy dokument dotyczy systemów mieszania i miksowania, w których występuje co najmniej jedna dominująca faza ciekła.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do;
— mieszalników statycznych;
— ugniatarek;
— mieszalników zanurzeniowych objętych ISO 21630;
— aeratorów;
— pomp.
W Załączniku A wymieniono definicje w kolejności alfabetycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17877:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Mieszadła i mieszalniki dynamiczne -- Definicje i charakterystyki hydrauliczne
Data publikacji 22-04-2024
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN 17877:2023 [IDT]
ICS 01.040.23, 23.100.99