PN-EN 1778:2002 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wartości charakterystyczne dotyczące spawanych konstrukcji z tworzyw termoplastycznych -- Określanie dopuszczalnych naprężeń i modułów do projektowania elementów z tworzyw termoplastycznych

Zakres

Podano metodę określania wartości charakterystycznych koniecznych do projektowania konstrukcji spawanych, takich jak zbiorniki, cysterny, systemy wentylacyjne, kontenery i aparatura. Uwzględniono normy i symbole praktyczne wymienione w rozdziale 2 dotyczące wyboru materiałów i sposobu ich przetwarzania. Dane mają zastosowanie do obciążenia statycznego. Norma może być stosowana do szerokiego zakresu materiałów termoplastycznych na przykład polietylenu (PE), polipropylenu (PP), poli(chlorku winylu) (PVC) i poli(fluorku winylidenu) (PVDF)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1778:2002 - wersja polska
Tytuł Wartości charakterystyczne dotyczące spawanych konstrukcji z tworzyw termoplastycznych -- Określanie dopuszczalnych naprężeń i modułów do projektowania elementów z tworzyw termoplastycznych
Data publikacji 03-12-2002
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1778:1999 [IDT]
ICS 83.080.20, 83.140.01