PN-EN 1775:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1775:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- Maksymalne ciśnienie robocze <= 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań, przekazania do eksploatacji oraz obsługi i konserwacji przyłączy i instalacji gazowej w budynkach, tj. przewodów gazowych montowanych od gazociągu rozdzielczego do złącza wlotowego odbiornika gazowego oraz również do instalacji gazu ciekłego LPG zasilanych ze zbiorników magazynowych (wyłączono pojedyncze połączenia odbiornika gazowego instalacji LPG łącznikiem elastycznym ze zbiornikiem LPG. Dodano dwie metody wykonywania połączeń: połączenia zaciskowe i system połączeń giętych rur falistych ze stali nierdzewnej. Podano definicje 60 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1775:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- Maksymalne ciśnienie robocze <= 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne
Data publikacji 31-10-2007
Data wycofania 29-07-2009
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1775:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1775:2001 - wersja polska, PN-EN 1775:2001/A2:2006 - wersja polska, PN-EN 1775:2001/A1:2006 - wersja polska
ICS 91.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 1775:2009 - wersja polska