PN-EN 17690-1:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Elementy pętli regulacyjnej BAC -- Czujniki -- Część 1: Czujniki temperatury pomieszczenia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące czujników temperatury pomieszczenia stosowanych do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do czujników temperatury pomieszczenia montowanych na ścianie i podtynkowych.
Niniejszy dokument nie obejmuje następujących aspektów:
— wahadłowych czujników temperatury;
— sufitowych czujników temperatury;
— czujników temperatury powietrza wywiewanego.
UWAGA Na wartość pomiarową dostępną na wyjściu czujnika wpływa miejsce, w którym znajduje się urządzenie pomiarowe, oraz czynniki takie jak prędkość powietrza, temperatura ściany, samonagrzewanie się czujnika i temperatura powietrza. Temperatura odczuwalna, która jest ważna dla dobrego samopoczucia człowieka, zależy między innymi od temperatury powietrza, temperatury otaczających ścian i natężenia przepływu powietrza, jak podano w EN ISO 7730.
Element czujnika temperatury może być połączony z innymi czujnikami w jednym urządzeniu. W niniejszym dokumencie omówiono jedynie czujniki temperatury pomieszczenia stosowane w tych urządzeniach. Nie uwzględniono innych czujników, z wyjątkiem ich wpływu na pomiar temperatury w pomieszczeniu (np. samonagrzewanie).
W niniejszym dokumencie określono charakterystyki czujników przyczyniające się do określenia dokładności regulacji indywidualnego regulatora strefowego zgodnie z EN 15500-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17690-1:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Elementy pętli regulacyjnej BAC -- Czujniki -- Część 1: Czujniki temperatury pomieszczenia
Data publikacji 22-04-2024
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 17690-1:2023 [IDT]
ICS 17.200.20, 91.140.10