PN-EN 17667:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metoda badania -- Wyznaczanie oporu cieplnego wyrobów włókienniczych z wypełnieniem i podobnych wyrobów z użyciem aparatu z płytą grzejną z małą osłoną

Zakres

W niniejszej metodzie badania opisano sposób wyznaczania oporu cieplnego artykułów tekstylnych, które mogą być wypełnione np. wyściełanych płaszczy i kurtek, śpiworów dziecięcych i kołder do łóżeczek itp. lub artykułów tekstylnych o oporze cieplnym do
0,5 m2K/W (5,0 tog) i/lub o niejednolitej grubości.
Metoda badania ma zastosowanie do wyrobów o odporności termicznej w zakresie od 0,025 m2K/W (0,25 tog) do około 0,5 m2K/W (5,0 tog) i jest ograniczona jedynie zdolnością aparatury badawczej do radzenia sobie z grubością badanej próbki

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17667:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Metoda badania -- Wyznaczanie oporu cieplnego wyrobów włókienniczych z wypełnieniem i podobnych wyrobów z użyciem aparatu z płytą grzejną z małą osłoną
Data publikacji 30-11-2022
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN 17667:2022 [IDT]
ICS 97.200.30, 97.160, 97.190