PN-EN 17645:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Baseny do użytku domowego -- Efektywność ekologiczna -- Ocena wykonania, metodologia oraz klasyfikacja użytkowania basenów odkrytych i ich wyposażenia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania i użytkowania, metody badań oraz zakres klasyfikacji efektywności ekologicznej podczas stosowania basenów do użytku domowego.
Niniejszy dokument ma zastosowanie dla odkrytych basenów, zgodnie z definicją w EN 16582 (wszystkie części), przeznaczonych do instalacji na stałe oraz należy go stosować łącznie z tymi normami.
Niniejszy dokument pozwala dokonać oceny efektywności ekologicznej stosowania basenów do użytku domowego.
UWAGA 1 Niniejszym dokumentem objęto jedynie etap wykonania niecki. Wszystkie inne etapy cyklu życia produktu, takie jak pochodzenie źródeł, nabycie surowców, produkcja, dystrybucja, użytkowanie i procesy końcowe, takie jak utylizacja, nie są objęte niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania dla:
- określonych funkcji budynków, w których znajdują się baseny do użytku domowego, takich jak cyrkulacja powietrza, oświetlenie lub izolacja w budynkach, itp.;
- domowych SPA objętych EN 17125 lub ich określonego wyposażenia;
- basenów pływackich do użytku publicznego objętych EN 15288-1 lub ich określonego wyposażenia;
- SPA do użytku publicznego lub ich określonego wyposażenia;
- minibasenów objętych EN 16927 lub ich określonego wyposażenia;
- basenów do pluskania objętych EN 71-1 i EN 71-8 lub ich określonego wyposażenia;
- basenów, które nie są zainstalowane na stałe, objętych EN 16582 (wszystkie części).
UWAGA 2 Niniejszym dokumentem nie objęto basenów, które nie są zainstalowane na stałe, ponieważ zdecydowana większość tego rodzaju basenów nie jest wyposażona w ogrzewanie i są one obsługiwane i użytkowane jedynie w relatywnie krótkim czasie (w ciągu 3-4 miesięcy). Ponadto zużycie prądu dla pomp jest zazwyczaj niskie (mniejsze niż 1 kWh na dzień).
Niemniej jednak, aby zapewnić obiektywne porównanie w przyszłości, także z tym rodzajem basenów i innych basenów zainstalowanych na stałe, przy najbliższej nowelizacji niniejszego dokumentu ustalona i rozpatrzona będzie metoda kalkulacji dla basenów, które nie są zainstalowane na stałe.
Dokument ten nie ma także zastosowania dla następującego wyposażenia:
- urządzeń do higieny osobistej, takich jak prysznice lub wanny do mycia stóp, lub ich określonego wyposażenia;
- urządzeń wodnych, takich jak wyposażenie do gier wodnych lub fontann lub powiązanego z nimi określonego wyposażenia (pompy z określonym zastosowaniem, itd.).

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17645:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Baseny do użytku domowego -- Efektywność ekologiczna -- Ocena wykonania, metodologia oraz klasyfikacja użytkowania basenów odkrytych i ich wyposażenia
Data publikacji 18-01-2023
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 17645:2022 [IDT]
ICS 97.220.10