PN-EN 17615:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Terminologia

Zakres

Niniejszy dokument określa terminy i definicje z dziedziny tworzyw sztucznych związane z wszelkimi aspektami środowiskowymi oraz stanowi wspólną terminologię dla:
- tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego;
- biodegradowalności;
- śladu węglowego i środowiskowego;
- gospodarki o obiegu zamkniętym;
- projektowania;
- tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym;
- powtórnego użycia i recyklingu;
- gospodarki odpadami.
Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie kompleksowego słownika, który wykorzystuje obowiązujące definicje, dostarczając w stosownych przypadkach dodatkowe uwagi, aby uczynić te definicje zrozumiałymi bez odniesienia do innych dokumentów. Definicje są w miarę możliwości przyjmowane na podstawie istniejących norm, ale gdy pierwotna intencja lub definicja jest niejasna, dodatkowy kontekst lub definicje są przedstawione.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17615:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Terminologia
Data publikacji 30-11-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 17615:2022 [IDT]
ICS 01.040.13, 01.040.83, 13.020.01, 83.080.01