PN-EN 17613:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Rurociągi kompozytowe do stosowania z LPG w fazie ciekłej i w fazie gazowej -- Projektowanie i wytwarzanie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i testowania rur kompozytowych do stosowania z LPG w fazie ciekłej i w fazie gazowej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do rur kompozytowych LPG o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu mniejszym lub równym 25 bar.
Niniejszy dokument dotyczy rur wykonanych z tworzyw termoplastycznych, które mogą zawierać pewien stopień wzmocnienia.
Nie ma zastosowania do materiałów termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem, powszechnie określanych jako tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), ani sztywnych metali lub rur lub węży z metalu falistego zgodnie z normą EN ISO 10380 [6].
Na potrzeby tego dokumentu rura kompozytowa odnosi się do poniższych wymagań projektowych:
a) Konstrukcja 1: rura grubościenna na bazie PE o konstrukcji wielowarstwowej bez dodatkowego zbrojenia niż grubość ścianki PE;
b) Konstrukcja 2: wielowarstwowa konstrukcja na bazie nylonu z oplotem poliestrowym lub aramidowym dla wzmocnienia.
UWAGA Montaż systemów rurociągów kompozytowych patrz EN 16125.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17613:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Rurociągi kompozytowe do stosowania z LPG w fazie ciekłej i w fazie gazowej -- Projektowanie i wytwarzanie
Data publikacji 18-01-2023
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 17613:2022 [IDT]
ICS 23.040.01