PN-EN 1757:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe platformowe ręczne

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wózków jezdniowych platformowych ręcznych, jak określono w 3.1, o udźwigu do 500 kg włącznie, zwanych dalej „wózkami” i zaprojektowanych do celów ogólnych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
— wózków sklepowych określonych w EN 1929, Części od 1 do 4 oraz 7 (CEN/TC 291);
— pojemników przejezdnych określonych w EN 12674, Części od 1 do 4 (CEN/TC 261);
— wózków przeznaczonych do holowania przez pojazdy z napędem, np. pociągi z częstymi przystankami/pociągi-przyczepy/pociągi-holowniki.
W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne w celu zminimalizowania zagrożeń wymienionych w Załączniku C, które mogą wystąpić podczas uruchamiania, eksploatacji i konserwacji wózków, gdy są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami przewidzianymi przez producenta.
W niniejszym dokumencie nie określono dodatkowych wymagań dotyczących:
— eksploatacji w trudnych warunkach (np. ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak: zastosowania w chłodniach, wysokie temperatury, środowisko korozyjne);
— eksploatacji podlegającej specjalnym przepisom (np. atmosfery zagrożone wybuchem);
— przemieszczania ładunków, których charakter może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. stopiony metal, kwasy/zasady, materiały promieniujące, zwłaszcza ładunki kruche);
— zagrożeń występujących podczas budowy, transportu, wycofania z eksploatacji i utylizacji;
— bezpośredniego kontaktu z żywnością;
— eksploatacji na pochyłościach lub na powierzchniach innych niż gładkie, równe i twarde;
— wózków zaprojektowanych do zastosowań specjalnych (np. wózki używane w szpitalach do przewożenia obiadów);
— wózków wyposażonych w drzwi na zawiasach lub przesuwne.
Inne możliwe ograniczenia z zakresu innych powołanych norm mają zastosowanie również do niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie nie omówiono zagrożeń związanych z hałasem, wibracjami, widocznością i elektrycznością statyczną. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wózków wyprodukowanych po dacie jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1757:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe platformowe ręczne
Data publikacji 14-10-2022
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 1757:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1757-3:2004 - wersja polska
ICS 53.060