PN-EN 17483-2:2024-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Prywatne usługi ochrony -- Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej -- Część 2: Usługi ochrony portów lotniczych i lotnictwa

Zakres

Niniejszy dokument zawiera specyficzne dla sektora wymagania dotyczące świadczenia prywatnych usług ochrony w zakresie ochrony portów lotniczych i lotnictwa cywilnego, które stanowią uzupełnienie wymagań EN 17483-1:2021.
UWAGA Ważne jest, aby wybór prywatnego dostawcy usług ochroniarskich zawsze zapewniał najlepszą równowagę między jakością a ceną. W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania, które dostawcy powinni spełnić, aby osiągnąć tę równowagę.
Określono wymagania dotyczące usług w odniesieniu do jakości w zakresie organizacji, procesów, personelu i zarządzania dostawcy usług ochrony i/lub jego niezależnych oddziałów i placówek zgodnie z prawem gospodarczym i handlowym jako dostawcy w zakresie usług ochrony portów lotniczych i lotnictwa.
Określono kryteria jakości świadczenia usług ochrony portów lotniczych i ochrony lotnictwa wymaganych przez klientów publicznych i prywatnych. Niniejszy dokument jest właściwy w przypadku wybierania, przypisania, przyznawania i oceny najbardziej odpowiedniego dostawcy usług ochrony lotniska i lotnictwa [1].

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17483-2:2024-03 - wersja angielska
Tytuł Prywatne usługi ochrony -- Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej -- Część 2: Usługi ochrony portów lotniczych i lotnictwa
Data publikacji 28-03-2024
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 323, Usług w Ochronie Osób i Mienia
Wprowadza EN 17483-2:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16082:2011 - wersja angielska
ICS 03.080.20, 13.310