PN-EN 17472:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Zrównoważona ocena obiektów inżynieryjnych -- Metody obliczania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i szczegółowe metody oceny środowiskowych, ekonomicznych i społecznych właściwości użytkowych obiektów inżynieryjnych z uwzględnieniem funkcjonalności i charakterystyk technicznych obiektów inżynieryjnych. Podejmowanie decyzji dotyczących projektu jest wspierane za pomocą niniejszego dokumentu przez dostarczenie znormalizowanej metody umożliwiającej porównywanie opcji schematu.
Ocena środowiskowych i ekonomicznych właściwości użytkowych obiektów inżynieryjnych opiera się na ocenie cyklu życia (LCA), kosztach cyklu życia (LCC), kosztach całego życia (WLC) i innych ilościowych informacjach środowiskowych i ekonomicznych. Podejście do oceny obejmuje wszystkie etapy cyklu życia obiektów inżynieryjnych i obejmuje wszystkie wyroby, procesy i usługi budowlane związane z obiektami inżynieryjnymi, wykorzystywane w całym cyklu życia.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do nowych i istniejących obiektów inżynieryjnych oraz projektów remontowych. Środowiskowe właściwości użytkowe opierają się na danych uzyskanych z Środowiskowych Deklaracji Wyrobu (EPD) oraz dodatkowych wskaźników.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do oceny środowiskowych, społecznych i ekonomicznych właściwości użytkowych budynku(-ów) jako części obiektów inżynieryjnych; zamiast niego stosuje się EN 15978, EN 16309 i EN 16627.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17472:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Zrównoważona ocena obiektów inżynieryjnych -- Metody obliczania
Data publikacji 21-07-2022
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 17472:2022 [IDT]
ICS 91.040.01