PN-EN 17449:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące linii wykańczających do taśm metalowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dla linii wykańczających taśm metalowych, zwanych dalej liniami wykańczającymi, jak określono w 3.1.
Niniejszy dokument dotyczy znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń istotnych dla linii wykańczających, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta. Niniejszy dokument określa wymagania, które musi spełnić producent, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia podczas transportu, rozruchu, eksploatacji i wycofania z eksploatacji, a także w przypadku przewidywalnych awarii lub usterek, które mogą wystąpić w urządzeniu (patrz Rozdziały 4 i 5).
Niniejszy dokument dotyczy:
Instalacji (maszyny, urządzenia, wyposażenie) do ustalonej z klientem obróbki taśmy metalowej/folii metalowej (materiał wejściowy: taśma walcowana na gorąco lub taśma walcowana na zimno jako zwój) od podawania materiału (1) poprzez proces wykańczania (2) aż do usunięcia materiału (3) (patrz przykładowy układ na Rysunku 1).
Przykłady linii wykańczających i ich urządzeń/wyposażenia objęte zakresem tej normy są wyszczególnione poniżej:
— linie wykańczające np.:
— linie do cięcia (patrz Rysunek 2);
— linie cięcia na długość (patrz Rysunek 3);
— linie zasilające (patrz Rysunek 4);
— linie wykrawające;
— linie przycinające;
— zaokrąglarki;
— linie do obróbki krawędzi;
— linie kontroli;
— linie przewijania, linie separatora, linie podwajania;
— linie do dostarczania pasków ( np. do pras lub linii formowania rolek);
— wzajemnie powiązane maszyny/urządzenia, które mogą być częścią linii wykańczającej np.:
— przenoszenie zwojów (np. podawanie, przewlekanie, wpychanie, prowadzenie i transport);
— maszyna do rozciągania, gięcia i poziomowania;
— maszyna znakujące;
— przewijarka i rozwijarka;
— nożyce;
— dziurkarka;
— urządzenie do przenoszenia zwojów i tulei;
— maszyna spawalnicza;
— maszyna do oliwienia;
— rozdrabniacz złomu, zwijarka złomu, przenośnik złomu;
— zmiana urządzenia;
— urządzenia układające;
— urządzenie do transportu zwoju (powiązane z linią);
— urządzenia i systemy pomiarowe;
— układy płynowe.
Następujące urządzenia mogą być częścią linii lub być połączone z linią wykańczającą ale nie są objęte zakresem tej normy:
— linie pakujące (EN 415);
— linie do walcowania;
— urządzenia do malowania i laminowania;
— maszyny do tłoczenia;
— piły;
— nożyce do blachy (blacha jako surowiec) (EN 13985);
— wyposażenie do aplikowania (usuwania) mediów na (z) powierzchni materiału;
— urządzenia transportujące zwój poza granicami linii (np. zasilanie z magazynu);
— prasy (EN 692 i EN 693);
— frezarki (EN 13128);
— maszyny używające lasera (EN ISO 11553) do obróbki pasów (np. spawanie, cięcie);
— dziurkarki (jako samodzielne maszyny);
— dźwigów;
— robotów (EN ISO 10218);
— oddzielnych systemów mediów (np. system sprężonego powietrza, układ wydechowy);
— wyposażenia magazynowego.
W przypadku modernizacji dokument ten można zastosować do części, które mają zostać zmodernizowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17449:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące linii wykańczających do taśm metalowych
Data publikacji 30-08-2022
Liczba stron 99
Grupa cenowa X
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 17449:2022 [IDT]
ICS 77.180