PN-EN 17435:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Nawierzchnie terenów sportowych -- Metoda badań służąca do wyznaczania kryterium urazu głowy (HIC) oraz krytycznej wysokości upadku (CFH)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody pomiaru amortyzacji uderzenia dla nawierzchni sportowych. Określono trzy różne metody. W Procedurze A przeprowadzana jest seria badań z różnych wysokości upadku i oznaczane są wartości HIC oraz wyznaczana jest krytyczna wysokość upadku. W Procedurze B przeprowadzane jest pojedyncze badanie z różnych wysokości upadku i oznaczane są wartości HIC oraz wyznaczana jest krytyczna wysokość upadku. W Procedurze C przeprowadzana jest seria badań ze stałej wysokości upadku i obliczana jest maksymalna wartość HIC.
Niniejsza metoda badań jest przeznaczona do stosowania na nawierzchniach sportowych, zarówno z darni naturalnej, jak i syntetycznej. Badanie może być przeprowadzane w laboratorium na próbkach roboczych lub na miejscu na zainstalowanych nawierzchniach sportowych. Niniejsza metoda badania może nie być odpowiednia dla nawierzchni sportowych objętych EN 14904.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17435:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Nawierzchnie terenów sportowych -- Metoda badań służąca do wyznaczania kryterium urazu głowy (HIC) oraz krytycznej wysokości upadku (CFH)
Data publikacji 16-05-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 17435:2021 [IDT]
ICS 97.220.10