PN-EN 17352:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Urządzenia z napędem do kontroli wejść dla pieszych -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań dotyczące urządzeń
z napędem do kontroli wejść dla pieszych, takich jak kołowroty, zapory rozwierane (wahadłowe) i zapory chowane. Takie wyroby mogą być uruchamiane napędem elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym. Są one zwykle używane w celu umożliwienia uprawnionym osobom przejścia z jednej strefy do drugiej strefy w tym samym czasie.
Niniejszy dokument obejmuje bezpieczeństwo użytkowania urządzeń z napędem do kontroli wejść dla pieszych używanych do normalnego dostępu, jak również na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji zagrożenia i zdarzeń zagrażających odnoszących się do urządzeń z napędem do kontroli wejść dla pieszych, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które można racjonalnie przewidzieć, jak określono w Rozdziale 4.
W niniejszym dokumencie uwzględniono wszystkie etapy użytkowania maszyny, łącznie z transportem, montażem, demontażem, wyłączeniem i złomowaniem.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- drzwi z napędem według EN 16005 i EN 16361;
- drzwi zewnętrznych i wewnętrznych według EN 14351-1 i EN 14351-2;
- urządzeń użytkowanych przez osoby wrażliwe;
- kołowrotów mechanicznych z elektrycznym / elektronicznym systemem odblokowania;
- poruszających się pionowo urządzeń z napędem do kontroli wejść dla pieszych;
- urządzeń z napędem do kontroli wejść dla pieszych, stosowanych w procesach przemysłowych;
- urządzeń z napędem do kontroli wejść dla pieszych dla osób o specjalnych potrzebach;
- drzwi peronowych dla metra i kolei.
Niniejszy dokument nie dotyczy żadnych specjalnych wymagań odnoszących się do hałasu emitowanego przez urządzenia z napędem do kontroli wejść dla pieszych, ponieważ emisji hałasu przez te urządzenia nie uważa się za znaczące zagrożenie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń z napędem do kontroli wejść dla pieszych wyprodukowanych przed datą opublikowania tej normy.
W niniejszej normie nie uwzględniono:
- dzieci bawiących się urządzeniami,
- używania urządzeń przez dzieci poniżej 8 lat, bez nadzoru.
UWAGA Osoby wrażliwe są to osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze, które mają pewne ograniczenia w zakresie swoich możliwości fizycznych i umysłowych), albo osoby mające brak doświadczenia i wiedzy. Urządzenia z napędem do kontroli wejść dla pieszych zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem nie są zaprojektowane do zaspokojenia potrzeb osób wrażliwych.
Tam, gdzie wymagane są dostępne urządzenia kontroli wejść, potrzeby osób wrażliwych będą brane pod uwagę już na etapie projektowania, jak wskazano w normie EN 17210:2021 „Dostępność i użyteczność środowiska zabudowanego – Wymagania funkcjonalne.”

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17352:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia z napędem do kontroli wejść dla pieszych -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-08-2022
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 17352:2022 [IDT]
ICS 13.310