PN-EN 17270:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz - Oznaczanie teobrominy w materiałach paszowych i mieszankach paszowych, włącznie ze składnikami pochodzącymi z kakao, metodą chromatografii cieczowej

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę dla oznaczania teobrominy w materiałach lub mieszkankach paszowych w zakresie roboczym od 27 mg/kg do 307 mg/kg z zastosowaniem chromatografii cieczowej z detekcją UV (HPLC-UV) lub w zakresie roboczym od 49 mg/kg do 307 mg/kg z zastosowaniem chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS).
Metoda ta została w pełni zwalidowana przy użyciu mieszanek paszowych uzupełniających dla dorosłych psów oraz mieszanek paszowych uzupełniających dla koni.
Metoda może być również uwzględniona jako mająca zastosowanie do oznaczania teobrominy w wypiekach czekoladowych z zastosowaniem układu HPLC-UV lub LC-MS/MS.
Zakres roboczy metody może zostać rozszerzony pod warunkiem wykonania walidacji poszerzonego zakresu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17270:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Pasze: Metody pobierania próbek i analiz - Oznaczanie teobrominy w materiałach paszowych i mieszankach paszowych, włącznie ze składnikami pochodzącymi z kakao, metodą chromatografii cieczowej
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 17270:2019 [IDT]
ICS 65.120