PN-EN 17199-5:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 5: Metoda wytrząsania

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodologię pomiaru, w warunkach standardowych i odtwarzalnych pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki za pomocą metody wytrząsania. W niniejszym dokumencie określono wybór przyrządów i urządzeń oraz procedury obliczania i prezentacji wyników. Zawiera on również wytyczne dotyczące oceny i sprawozdawczości danych. Metodologia opisana w niniejszym dokumencie umożliwia
a) pomiar wskaźnika masowego pylistości dla frakcji respirabilnej,
b) pomiar wskaźnika liczbowego pylistości dla cząstek w zakresie wielkości od około 10 nm do około 1 μm,, stanowiących część frakcji respirabilnej,
c) pomiar liczbowego współczynnika emisji dla cząstek w zakresie wielkości od około 10 nm do około 1 μm,, stanowiących część frakcji respirabilnej,
d) pomiar rozkładu wymiarowego cząstek uwolnionych z materiału w zakresie wymiarowym od około 10 nm do 10 µm,
e) pobieranie uwalnianych z materiału cząstek frakcji respirabilnej w celu dalszej obserwacji i analizy za pomocą mikroskopii elektronowej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do badań szerokiej gamy materiałów, w tym nanomateriałów w postaci sproszkowanej.
UWAGA 1 Przy nieco odmiennych konfiguracjach metod określonych w niniejszym dokumencie zbadano pylistość szeregu nanorurek węglowych ([5] do [10]). Na podstawie opublikowanej pracy można przyjąć, że metoda wytrząsania ma również zastosowanie do nanowłókien i nanopłytek.
Niniejszy dokument nie stosuje się do materiałów w postaci granulek lub peletu o wielkości milimetrowej zawierających nanoobiekty w postaci niezwiązanej, związanej niepowlekanej i powlekanej.
UWAGA 2 Ograniczenia stosowalności metody wytrząsania w odniesieniu do różnych nanomateriałów wynikają z stosowanej aparatury oraz małej próbki materiału wykorzystywanej do badania. Ostatecznie, jeśli przyszłe prace dostarczą dokładnych i powtarzalnych danych wskazujących na możliwość rozszerzenia zastosowania metody wytrząsania, możliwa jest nowelizacja dokumentu
UWAGA 3 Jak zaobserwowano w projekcie badań przednormatywnych [4], metoda wytrząsania określona w niniejszym dokumencie zapewnia bardziej intensywną aerozolizację materiału niż w przypadku metody bębna obrotowego, metody z zastosowaniem urządzenia do zasypu ciągłego i metody małego bębna obrotowego określonych odpowiednio w EN 17199-2[1], EN 17199-3[2] i EN 17199-4[3]. Metoda wytrząsania może symulować lepiej wysokoenergetyczne procesy dyspersji pyłu lub procesy, w których stosowane są drgania lub wstrząsy, lub lepiej opisać najgorszy scenariusz w miejscu pracy, w tym (niezalecaną) praktykę czyszczenia zanieczyszczonych kombinezonów pracowniczych i suchych powierzchni roboczych sprężonym powietrzem.
UWAGA 4 Obecnie nie ustanowiono systemu klasyfikacji pylistości w odniesieniu do wskaźników pylistości lub współczynnika emisji dla metody wytrząsania. Ostatecznym zamierzeniem jest nowelizacja niniejszego dokumentu i wprowadzenie systemu klasyfikacji pylistości, kiedy tylko zostanie uzyskana wystarczająco duża liczba danych pomiarowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17199-5:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 5: Metoda wytrząsania
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 17199-5:2019 [IDT]
ICS 13.040.30