PN-EN 17199-4:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 4: Metoda małego bębna obrotowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodologię pomiaru w warunkach standardowych i odtwarzalnych pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki za pomocą metody małego bębna obrotowego. W niniejszym dokumencie określono wybór przyrządów i urządzeń oraz procedury obliczania i prezentacji wyników. Zawiera on również wytyczne dotyczące oceny i sprawozdawczości danych. Metodologia opisana w niniejszym dokumencie umożliwia: a) pomiar wskaźnika masowego pylistości dla frakcji respirabilnej, b) pomiar wskaźnika liczbowego pylistości cząstek w zakresie wielkości od około 10 nm do około 1 µm, stanowiących część frakcji respirabilnej, c) pomiar początkowego liczbowego współczynnika emisji pyłu i czasu osiągnięcia 50 % całkowitej liczby cząstek stałych uwolnionych podczas badania, d) pomiar rozkładu wymiarowego uwolnionych z materiału cząstek w zakresie wymiarowym od około 10 nm do około 10 µm, e) pobieranie uwalnianych z materiału cząsteczek frakcji respirabilnej w celu dalszej obserwacji i analizy za pomocą mikroskopii elektronowej. UWAGA 1 Zakres wymiarowy cząstek opisany powyżej ustalony jest na aparaturze stosowanej w badaniach przednormatywnych [8]. Niniejszy dokument stosuje się do badania szerokiego zakresu materiałów masowych, w tym proszków, granulek lub peletu zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty NOAA lub inne respirabilne cząstki w postaci niezwiązanej, związanej niepowlekanej i powlekanej. UWAGA 2 Obecnie nie ustanowiono systemu klasyfikacji pylistości w odniesieniu do liczby cząstek stałych uwalnianych z materiału lub współczynnika emisji. Ostatecznym zamierzeniem jest nowelizacja niniejszego dokumentu i wprowadzenie systemu klasyfikacji pylistości, kiedy tylko zostanie uzyskana wystarczająco duża liczba danych pomiarowych. UWAGA 3 Metodę małego bębna obrotowego zastosowano do badania pylistości szeregu materiałów, w tym nanocząstek tlenków, nanopłatków, organicznie modyfikowanych glinek, gliny, sadzy technicznej, grafitu, nanorurek węglowych, pigmentów organicznych, i aktywnych składników farmaceutycznych. Metoda ta umożliwia badania wielu różnych materiałów, które mogą zawierać nanomateriały jako główny składnik.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17199-4:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 4: Metoda małego bębna obrotowego
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 17199-4:2019 [IDT]
ICS 13.040.30