PN-EN 17199-2:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 2: Metoda bębna obrotowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodologię pomiaru w warunkach standardowych i odtwarzalnych pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA, lub inne respirabilne cząstki z zastosowaniem metody bębna obrotowego. W niniejszym dokumencie określono wybór przyrządów i urządzeń oraz procedury obliczania i prezentacji wyników. Podano również wytyczne dotyczące oceny i sprawozdawczości danych. Metodologia opisana w niniejszym dokumencie umożliwia: a) pomiar wskaźnika masowego pylistości dla frakcji respirabilnej, torakalnej i wdychalnej, b) pomiar wskaźnika liczbowego pylistości dla cząstek w zakresie wielkości od około 10 nm do około 1 μm, stanowiących część frakcji respirabilnej, c) pomiar liczbowego współczynnika emisji dla cząstek w zakresie wielkości od około 10 nm do około 1 μm, które są częścią frakcji respirabilnej, d) pomiar rozkładu wymiarowego uwolnionych z materiału cząstek w zakresie wymiarowym od około 10 nm do około 10 µm i e) pobieranie uwolnionych cząstek frakcji respirabilnej w celu późniejszej obserwacji i analizy za pomocą mikroskopii elektronowej. UWAGA 1 Zakres wymiarowy cząstek opisany powyżej ustalony jest na aparaturze stosowanej w badaniach przednormatywnych [4]. Niniejszy dokument stosuje się do badania szerokiego zakresu materiałów masowych, w tym proszków, granulek lub peletu zawierających lub uwalniających respirabilne nanocząstki, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki w postaci niezwiązanej, związanej niepowlekanej i powlekanej. UWAGA 2 Obecnie nie ustanowiono systemu klasyfikacji pylistości w odniesieniu do wskaźnika pylistości lub współczynnika emisji. Ostatecznym zamierzeniem jest nowelizacja niniejszego dokumentu i wprowadzenie systemu klasyfikacji pylistości, kiedy tylko zostanie uzyskana wystarczająco duża liczba danych pomiarowych. UWAGA 3 Metoda opisana w niniejszym dokumencie nie została zbadana pod kątem określania liczbowych wskaźników pylistości i współczynników emisji cząstek dla materiałów zawierających nanowłókna i nanopłytki. Nie ma jednak powodów, aby sądzić, że liczbowe wskaźniki pylistości lub współczynniki emisji nie mogłyby być mierzone przy użyciu metody obrotowego bębna z wykorzystaniem układu opisanego w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17199-2:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 2: Metoda bębna obrotowego
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 17199-2:2019 [IDT]
ICS 13.040.30