PN-EN 17099:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technologia informatyczna -- Produkty rybołówstwa i akwakultury -- Wymagania dotyczące etykietowania jednostek dystrybucyjnych i palet w handlu produktami rybołówstwa i akwakultury

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące etykiet stosowanych na jednostkach dystrybucyjnych (skrzyniach, kartonach, workach, itp.) oraz na jednostkach logistycznych (paletach, koszach, wózkach platformowych, itp.) zawierających produkty rybołówstwa i akwakultury. Wymagania zapewniają jednolite etykiety z tekstem czytelnym dla człowieka i kodami kreskowymi wykorzystującymi wspólny zestaw danych, a tym samym spełniające przepisy UE i ułatwiające identyfikowalność.
UWAGA Inne systemy etykietowania mogą również uwzględniać europejskie wymagania prawne.
Niniejszy dokument nie odnosi się do wymiany jakichkolwiek informacji w inny sposób niż poprzez wykorzystanie etykiet. Technologie, o których mowa w niniejszym dokumencie to przykłady metod, które są odpowiednie do zapewnienia identyfikowalności produktu. Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących etykietowania lub znakowania opakowań przeznaczonych dla konsumentów, ale ma na celu zapewnienie, że niezbędne informacje dotyczące etykietowania lub znakowania opakowań przeznaczonych dla konsumentów są dostępne w całym łańcuchu dostaw.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17099:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Technologia informatyczna -- Produkty rybołówstwa i akwakultury -- Wymagania dotyczące etykietowania jednostek dystrybucyjnych i palet w handlu produktami rybołówstwa i akwakultury
Data publikacji 21-08-2020
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 17099:2020 [IDT]
ICS 67.120.30, 35.040.50