PN-EN 16947-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-12

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono działania operacyjne, ogólne alarmowanie, wykrywanie i diagnostykę usterek, sprawozdawczość, monitorowanie, funkcje zarządzania energią, blokady funkcjonalne i optymalizacje podejmowane w celu ustawienia i utrzymania charakterystyki energetycznej budynków.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1:2017.
UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2:2017 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16947-1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-12
Data publikacji 07-07-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 16947-1:2017 [IDT]
ICS 91.120.10, 97.120