PN-EN 16883:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy energetycznych właściwości budynków zabytkowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono wytyczne dotyczące zrównoważonej poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych, tj. budynków o wartości historycznej, architektonicznej lub kulturowej, przy zachowaniu wartości zabytkowej budynków. Stosowanie niniejszej normy nie ogranicza się do budynków wpisanych do rejestru zabytków, ale obejmuje budynki zabytkowe dowolnego typu i wieku. W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono normatywną procedurę wyboru działań zmierzających do poprawy charakterystyki energetycznej, opartą na badaniu, analizie oraz dokumentacji budynku i jego wartości zabytkowej. W procedurze tej szacowany jest wpływ, jaki mogą mieć podejmowane działania na zachowanie elementów budynku określających jego charakter.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16883:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy energetycznych właściwości budynków zabytkowych
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 311, Konserwacji Dóbr Kultury
Wprowadza EN 16883:2017 [IDT]
ICS 91.120.10, 97.195