PN-EN 16733:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Oznaczanie podatności wyrobu budowlanego na przechodzenie w proces ciągłego tlenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę badania do oznaczenia skłonności (zdolności) wyrobu budowlanego do ciągłego tlenia po wystawieniu na działanie otwartego płomienia pod wpływem naturalnego konwekcyjnego przepływu powietrza.
Jest ona przeznaczona dla wszystkich wyrobów budowlanych klasyfikowanych zgodnie z EN 13501-1. Szczegóły jak wyrób jest montowany i mocowany w tym badaniu są podane w odpowiedniej normie wyrobu. Zakres zastosowania wyników badań jest określony w normie wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16733:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Oznaczanie podatności wyrobu budowlanego na przechodzenie w proces ciągłego tlenia
Data publikacji 20-06-2016
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 16733:2016 [IDT]
ICS 13.220.50