PN-EN 16603-50:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Inżynieria kosmiczna -- Łączność

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące rozwoju przesyłania danych typu koniec-koniec dla statków kosmicznych.
W szczególności w niniejszej normie określono:
‒ terminologię, którą należy stosować w inżynierii systemów łączności kosmicznej;
‒ czynności, które należy wykonać w ramach technicznego procesu systemu łączności kosmicznej, zgodnie z normą ECSS-E-ST-10;
‒ szczegółowe wymagania dotyczące systemów łączności kosmicznej w odniesieniu do funkcjonalności i wydajności.
Łącza komunikacyjne objęte niniejszą normą to kosmos-ziemia (tj. kosmos-ziemia i ziemia-kosmos) i kosmos-kosmos używane podczas operacji przeprowadzanych przez statki kosmiczne, a także łącza komunikacyjne ze statkiem kosmicznym używane podczas montażu, integracji i testowania, i faz operacyjnych. Systemy komunikacji statków kosmicznych typu koniec-koniec obejmują komponenty w trzech różnych domenach, a mianowicie sieci naziemnej, łącza kosmicznego i sieci kosmicznej. W niniejszej normie szczegółowo omówiono elementy łącza kosmicznego i sieci kosmicznej. Jednak niniejsza norma obejmuje tylko te aspekty sieci naziemnej, które są niezbędne do świadczenia usług łączności koniec-koniec.
UWAGA Inne aspekty sieci naziemnej zostały omówione w ECSS-E-ST-70.
Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16603-50:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria kosmiczna -- Łączność
Data publikacji 19-12-2022
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16603-50:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16603-50:2014-12 - wersja angielska
ICS 49.140