PN-EN 16497-1:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Kominy -- Systemy kominowe z betonu -- Część 1: Zastosowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono materiały, wymagania dotyczące wymiarów i właściwości użytkowych prostych betonowych systemów kominowych przeznaczonych do urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia, składających się z betonowego przewodu spalinowego oraz połączenia dopasowanych komponentów komina, którymi mogą być betonowe kształtki spalinowe (patrz Rozdział 4), uzyskane lub określone przez jednego producenta odpowiedzialnego za cały komin.

Norma nie dotyczy systemów kominowych z betonu z przewietrzeniem.

Norma nie obejmuje wyrobów oznaczonych jako odporne na działanie kondensatu (W) w połączeniu z klasą korozji 3.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy również systemów kominowych z betonu skonstruowanych z elementów o wysokości kondygnacji oraz bloków spalinowych zbrojonych w celu zastosowania.

UWAGA: Każde odniesienie do terminu bloki spalinowe oznacza zarówno bloki spalinowe jak i ich łączniki, chyba że określono to inaczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16497-1:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Systemy kominowe z betonu -- Część 1: Zastosowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia
Data publikacji 21-04-2015
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 16497-1:2015 [IDT]
ICS 91.060.40