PN-EN 16487:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Akustyka -- Procedura badawcza dla sufitów podwieszanych -- Pochłanianie dźwięku

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa dodatkowe niezbędne informacje, jak sprawnie i zgodnie z warunkami normowymi określić współczynnik pochłaniania dźwięku według normy EN ISO 354 "Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej". Określa ona dodatkowe wymagania dotyczące wykonania pomiaru i warunków montażu, które powinny być stosowane w badaniu. Zauważmy, że wszystkie wymagania podane w normie EN ISO 354 nadal muszą być spełnione. Uzyskane wyniki są używane do projektowania akustyki pomieszczeń i do wyznaczenia, zgodnie z EN ISO 11654, ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku αw na podstawie wartości współczynników pochłaniania dźwięku w poszczególnych pasmach częstotliwości. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie przy wyznaczaniu jednoliczbowego wskaźnika oceny αw w celu wyrażenia właściwości pochłaniających sufitów podwieszanych przy ich znakowaniu CE i klasyfikowaniu zgodnie z normą EN 13964. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zestawów sufitów podwieszanych zgodnie z EN 13964

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16487:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Procedura badawcza dla sufitów podwieszanych -- Pochłanianie dźwięku
Data publikacji 06-03-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN 16487:2014 [IDT]
ICS 91.120.20, 91.060.30