PN-EN 16475-7:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Kominy -- Akcesoria -- Część 7: Osłony przeciwdeszczowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań osłon przeciwdeszczowych stosowanych jako komponenty narażone na działanie gazów spalinowych, w celu zapobieżenia przedostawaniu się deszczu do przewodu kominowego.

Osłony przeciwdeszczowe, które są częścią komponentów systemu komina lub innych komponentów takich jak zakończenie komina, nie są przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej.


Określono również wymagania dotyczące znakowania, instrukcji producenta, informacji o wyrobie oraz poświadczeniu i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP).


UWAGA: Zgodnie z niniejszą normą osłony przeciwdeszczowe są odpowiednie zarówno do zastosowań w kominach suchych jak i mokrych.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16475-7:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Akcesoria -- Część 7: Osłony przeciwdeszczowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 08-03-2016
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 16475-7:2016 [IDT]
ICS 91.060.40