PN-EN 1634-1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1634-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien

Zakres

Określono metodę wyznaczania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien zaprojektowanych do instalowania wewnątrz otworów w pionowych elementach oddzielających. Stosuje się łącznie z EN 1363-1. Drzwi badane zgodnie z niniejszą Normą Europejską i klasyfikowane zgodnie z EN 13501-2 mogą być akceptowane w zastosowaniu jako drzwi przystankowe do dźwigów alternatywnie do EN 81-58. Norma EN 81-58 przedstawia specyficzne badanie dla drzwi przystankowych do dźwigów i prowadzi do alternatywnej klasyfikacji, która może nie być właściwa dla innych potrzeb określonych w Przepisach Krajowych. Badanie klap odcinających jest objęte normą EN 1366-2. Badanie systemów transportowych jest objęte normą EN 1366-7. Dalsze wymagania są przedstawione (opisane) w odpowiedniej normie wyrobu i w normie pomocniczej EN 14600. Metoda niniejsza może być również zastosowana, przez analogię, do wyznaczenia odporności ogniowej nienośnych poziomo zorientowanych drzwi, żaluzji i otwieralnych okien. Jednakże nie jest to w sposób szczególny adresowane tutaj i obszar bezpośredniego zastosowania podany w rozdziale 13 nie jest ważny dla tak poziomo zorientowanych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1634-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien
Data publikacji 25-11-2008
Data wycofania 15-12-2009
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1634-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1634-1:2002 - wersja polska, PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1634-1:2009 - wersja polska