PN-EN 16276:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Oświetlenie ewakuacyjne w tunelach drogowych

Zakres

Niniejsza norma dotyczy oświetlenia ewakuacyjnego w tunelach drogowych dłuższych niż 500 m i z AADT (Średnio roczne dzienne nasilenie ruchu drogowego) większym niż 500 pojazdów, stosowanego w celu ułatwienia bezpiecznej ewakuacji uczestników pojazdów w sytuacjach ewakuacyjnych, takich jak pożar. Zajmuje się ona podstawowymi zagadnieniami oświetlenia ewakuacyjnego dla dróg ewakuacji do wyjść awaryjnych, oświetlenia wyjść awaryjnych, dróg poza wyjściem awaryjnym oraz przejść łączących, jak również podaje niektóre praktyczne wskazówki dotyczące zagadnień instalacji i konserwacji w tunelach drogowych. Norma przewidziana jest do stosowania w powiązaniu z CEN/TR 14380:2003 lub odpowiednią normą krajową dotyczącą oświetlenia tuneli. Zalecenia mogą odnosić się do tuneli o długości do 500 m, szczególnie tam, gdzie występują takie warunki jak: duże nasilenie ruchu lub groźny zakręt bądź nachylenie. Podaje ona zalecenia dotyczące poziomów oświetlenia oraz ogólnych warunków instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, uważanych na bazie doświadczeń za niezbędne dla bezpieczeństwa osób jadących w tunelach drogowych w przypadku krytycznych zdarzeń, w szczególności pożaru. Jednakże, z uwagi na zróżnicowanie tuneli drogowych, zarówno w konstrukcji, jak i warunkach ruchu oraz różnych rodzajów zdarzeń, jakie mogą się w nich pojawić, zaleca się traktować niniejszy raport jako zbiór minimalnych wymagań dotyczących oświetlenia ewakuacyjnego tuneli, który powinien być uzupełniony dla konkretnego tunelu za pomocą specyficznej analizy ryzyka. Projekt znakowania i znaków bezpieczeństwa nie jest częścią niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16276:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Oświetlenie ewakuacyjne w tunelach drogowych
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 16276:2013 [IDT]
ICS 93.080.40