PN-EN 16256-2:2013-03 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne teatralne -- Część 2: Klasy wyrobów pirotechnicznych teatralnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano procedury kwalifikacji typów ogólnych, podtypów lub pojedynczych elementów wyrobów pirotechnicznych teatralnych do odpowiednich klas, T1 lub T2 i umieszczono je na wykazie.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16256-2:2013-03 - wersja polska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne teatralne -- Część 2: Klasy wyrobów pirotechnicznych teatralnych
Data publikacji 04-02-2015
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 16256-2:2012 [IDT]
Dyrektywa 2013/29/EU
ICS 71.100.30