PN-EN 16256-2:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne teatralne -- Część 2: Klasy wyrobów pirotechnicznych teatralnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano procedury kwalifikacji typów ogólnych, podtypów lub pojedynczych elementów wyrobów pirotechnicznych teatralnych do odpowiednich klas, T1 lub T2 i umieszczono je na wykazie.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16256-2:2013-03/Ap1:2014-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 16256-2:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne teatralne -- Część 2: Klasy wyrobów pirotechnicznych teatralnych
Data publikacji 19-03-2013
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 16256-2:2012 [IDT]
Dyrektywa 2013/29/EU
ICS 71.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 16256-2:2013-03/Ap1:2014-11E