PN-EN 16232:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16232+A1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i odpowiadające im metody badań huśtawek dla niemowląt przeznaczonych dla dzieci o masie do 9 kg lub dla dzieci, które nie są w stanie siedzieć bez pomocy. Jeżeli huśtawka dla niemowląt pełni różne funkcje lub może być przekształcona w taki sposób, aby pełnić inne funkcje, zastosowanie w tych przypadkach mają odpowiednie Normy Europejskie. Huśtawki wiszące, które znajdują się w zakresie EN 71-8, są wyłączone z zakresu niniejszej Normy Europejskiej. Patrz uzasadnienie w A.1

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16232:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt
Data publikacji 05-02-2014
Data wycofania 15-11-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 16232:2013 [IDT]
ICS 97.190
Zastąpiona przez PN-EN 16232+A1:2018-11 - wersja angielska