PN-EN 15798:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Materiały filtracyjne

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy materiałów filtracyjnych (surowy granulowany węgiel aktywny, piasek kwarcowy i żwir kwarcowy, pumeks, materiał węglowy pirolizowany, antracyt i węglan wapnia) stosowanych do filtrowania wody w basenach pływackich, z lub bez działań chemicznych . W dokumencie opisano właściwości materiałów filtracyjnych i określono wymagania oraz odpowiadające im metody badań dla materiałów filtracyjnych. Podano informacje dotyczące ich zastosowania do uzdatniania wody w basenach pływackich. Niniejszy dokument nie dotyczy sproszkowanej ziemi okrzemkowej, perlitu, zeolitu i jakichkolwiek innych środków filtracyjnych stosowanych we wkładach filtracyjnych lub podobnych elementach filtrujących

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15798:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Materiały filtracyjne
Data publikacji 29-11-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 15798:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15798:2010 - wersja angielska
ICS 71.100.80