PN-EN 1568-4:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1568-4:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą

Zakres

Ustalono metody badań oraz wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian ciężkich do podawania powierzchniowego na ciecze mieszające się z wodą. Podano 13 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-4:2003 - wersja polska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą
Data publikacji 24-07-2003
Data wycofania 06-06-2008
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-4:2000 [IDT]
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1568-4:2008 - wersja angielska