PN-EN 15531-1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Transport publiczny -- Obsługa w czasie rzeczywistym interfejsów informacji związanych z transportem publicznym -- Część 1: Kontekst i schemat

Zakres

1.1. Interfejsy określone w niniejszym dokumencie
1.1.1. Kontekst biznesowy
Informacje w czasie rzeczywistym mogą być wymieniane pomiędzy wieloma różnymi organizacjami, lub pomiędzy różnymi systemami należącymi do tej samej organizacji. Kluczowe interfejsy obsługują następującą wymianę:
• Pomiędzy centrami kontroli transportu publicznego – przeważnie do zarządzania flotą i siecią.
• Pomiędzy centrum kontroli, a systemem dostarczania informacji – przeważnie do dostarczania informacji operacyjnych w celu przedstawienia opinii publicznej.
• Pomiędzy systemami dostarczania informacji – przeważnie do wymiany informacji w celu zapewnienia kompleksowości i przejrzystości publicznie dostępnych informacji.
• Pomiędzy systemami dostarczania informacji i systemami gromadzenia danych, które zbierają i łączą dane z wielu źródeł oraz od różnych typów dostawców danych, a następnie przekazują je dalej.
• Pomiędzy systemami dostarczania informacji i urządzeniami informacji pasażerskiej jak np. telefonami komórkowymi, przeglądarkami internetowymi, itd.
Załącznik B bardziej szczegółowo określa kontekst biznesowy dla SIRI. SIRI ma na celu wdrażanie na szeroką skalę różnego rodzaju instalacji. W takich okolicznościach mało praktyczna jest jednoczesna aktualizacja wszystkich systemów. Zatem SIRI obejmuje formalną numerację wersji oprogramowania, która pozwala na równoczesne działanie różnych poziomów w tym samym czasie oraz uporządkowany proces aktualizacji. W ramach tego ogólnego schematu SIRI określa konkretny zestaw funkcjonalnych usług. Usługi oddzielają protokoły komunikacji od zawartości wiadomości („usługi funkcjonalne”). To pozwala na wymianę tej samej funkcjonalnej zawartości przy użyciu różnych mechanizmów transportowych oraz różnych wzorów wymiany. Rysunek nr 1 poniżej przedstawia to schematycznie.
1.1.2. Komunikaty SIRI
SIRI zapewnia spójny zestaw usług funkcjonalnych służących do wymiany danych w kontekście różnych aspektów działania PT. Wspólny model danych oparty na Transmodelu 6.0 stosowany jest w przypadku wszystkich usług. Warstwa komunikacji określa wspólne procedury dotyczące zapytań o dane oraz wymiany danych.
W ramach SIRI te same ogólne protokoły komunikacji są stosowane do wszystkich konkretnych interfejsów funkcjonalnych i określają wspólną infrastrukturę dla odwołań do wiadomości, obsługi błędów, procedur ponownego uruchamiania, itp. Warstwa komunikacji określona jest w Części 2 zestawu dokumentów dotyczących SIRI. W celu zapewnienia jak najefektywniejszego użytkowania przy uwzględnieniu szerokości pasma oraz możliwości przetwarzania informacji, architektura komunikacyjna SIRI obsługuje kilka różnych wzorów wzajemnego oddziaływania. SIRI obsługuje zarówno protokoły zapytania/odpowiedzi oraz publikacji/subskrypcji pomiędzy serwerami zezwalając aplikacjom zarówno na pobieranie, jak i przesyłanie danych. Wzór wzajemnego oddziaływania publikacji/subskrypcji SIRI oparty jest na paradygmacie opisanym w W3C potencjalnej normy „Powiadomienia o Publikacji-Subskrypcji dla Usług Internetowych (WS-PubSub)”. SIRI używa tego samego oddzielenia problemów oraz podobnej terminologii dla pojęć Publikacji/Subskrypcji, jak określono w WS-PubSub.
W celu dostarczania danych w odpowiedzi na zapytania i subskrypcje, SIRI obsługuje dwa wspólne wzory wymiany informacji stosowane w ramach istniejących krajowych systemów:
• „Jednostopniowa” bezpośrednia dostawa: umożliwiająca szybkie i proste dostarczenie danych;
• „Dwustopniowa” dostawa typu „fetched” umożliwiająca optymalne wykorzystanie ograniczonych środków.
[...]

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15531-1:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Transport publiczny -- Obsługa w czasie rzeczywistym interfejsów informacji związanych z transportem publicznym -- Część 1: Kontekst i schemat
Data publikacji 16-01-2023
Liczba stron 109
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 15531-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15531-1:2015-11 - wersja angielska
ICS 35.240.60