PN-EN 15475:2009 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Nawozy -- Oznaczanie azotu amonowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania zawartości azotu amonowego w nawozach. Metoda ma zastosowanie do wszystkich nawozów azotowych, łącznie z nawozami wieloskładnikowymi, w których azot występuje wyłącznie w postaci soli amonowych lub soli amonowych wraz z azotanami.Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do nawozów zawierających mocznik, cyjanamid lub inne organiczne związki azotowe

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15475:2009 - wersja polska
Tytuł Nawozy -- Oznaczanie azotu amonowego
Data publikacji 24-09-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 15475:2009 [IDT]
ICS 65.080