PN-EN 15434-1:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kity klejące -- Część 1: Kity klejące do szkła narażone na bezpośrednie działanie światła

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje wymagania i badania kitów przeznaczonych do użycia w co najmniej jednym z następujących zastosowań:
a) produkcja szyb zespolonych, w przypadku których wymagana jest bezpośrednia odporność na promieniowanie ultrafioletowe i odporność mechaniczna uszczelnienia (przyczepność) krawędzi szyby zespolonej;
b) produkcja fabrycznie klejonych złączy elementów szklarskich, o których mowa w odpowiednich Normach Europejskich i/lub Wytycznych do Europejskich Ocen Technicznych;
c) łączenie wyrobów szklanych z lub na podłożach, gdzie wymagana jest również bezpośrednia odporność na promieniowanie ultrafioletowe i /lub odporność mechaniczna (przyczepność) kitu, w kontrolowanych warunkach środowiskowych, jak opisano w EN 13022-2.
Niniejszy dokument obejmuje ocenę zgodności oraz zakładową kontrolę produkcji w odniesieniu do produkcji kitów zgodnych z tym dokumentem.
W niniejszym dokumencie opisano rolę kitów zgodnych z tym dokumentem w odniesieniu do uszczelniania i klejenia.
Niniejszy dokument nie dotyczy kitów do produkcji szyb zespolonych, w których uszczelnienie jest w pełni chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym, np. za pomocą ramy.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15434-1:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Kity klejące -- Część 1: Kity klejące do szkła narażone na bezpośrednie działanie światła
Data publikacji 11-10-2023
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 15434-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15434+A1:2010 - wersja angielska
ICS 81.040.20, 91.100.50