PN-EN 15269-10:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zestawów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 10: Odporność ogniowa stalowych zwijanych zestawów żaluzjowych

Zakres

Dotyczy następujących typów stalowych zwijanych zestawów żaluzjowych: nieizolowanych i izolowanych otwieranych ręcznie (manualnie) oraz nieizolowanych i izolowanych otwieranych mechanicznie. Określono metody rozszerzonego zastosowania wyników otrzymanych na podstawie badania (badań) przeprowadzonych zgodnie z EN 1634-1. W zależności od zakresu przeprowadzonego badania lub badań rozszerzone zastosowanie może dotyczyć wszystkich lub niektórych z następujących aspektów: - klasyfikacji nieizolowanych żaluzji (E), z pomiarem promieniowania (EW) lub izolowanych żaluzji (EI1 lub EI2), - żaluzji jako przegrody, - mechanizmów zwijania, - elementów mocowania w ścianie/suficie podwieszonym, - elementów okuć budowlanych, - wykończeń dekoracyjnych, - uszczelek: pęczniejących, dymoszczelnych, przylgowych lub akustycznych, - alternatywnych konstrukcji mocujących

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15269-10:2011 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zestawów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 10: Odporność ogniowa stalowych zwijanych zestawów żaluzjowych
Data publikacji 16-06-2011
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-10:2011 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.50